Logo Myjnia Estyma

Korzystanie z myjni bezdotykowej to wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na bardzo szybkie, skuteczne i stosunkowo tanie czyszczenie pojazdu. Dodatkowo bardzo dobrze wymywa sól i błoto ze wszystkich zakamarków podwozia i karoserii, ułatwia spłukanie wszystkich żrących środków do mycia i skutecznie pozbycie się wszystkich powierzchniowych zabrudzeń. Oczywiście należy pamiętać, by podczas mycia zachować odpowiednią odległość lancy od mytych elementów. Szczególną ostrożność trzeba zachować podczas czyszczenia najbardziej delikatnych elementów, np. plastikowych.

Zalety z regularnego korzystania z myjni bezdotykowych

W myjni bezdotykowej osoba myjąca pojazd ma ograniczony kontakt z wodą i innymi preparatami czyszczącymi. Sam proces mycia również nie jest zbyt angażujący, męczący czy uciążliwy. Mycie przebiega dość sprawnie. Najważniejsze jest jednak, abyśmy odpowiednio korzystali z lanc. Ciśnienie wody w pistolecie jest zwykle optymalnie ustawione, niemniej jednak należy zachować odpowiednią odległość od samochodu, by nie doprowadzić do ewentualnych uszkodzeń. Jeśli wszystko wykonamy zgodnie z zaleceniami, powinniśmy skutecznie pozbyć się wszystkich zabrudzeń z karoserii.

Udając się na myjnię bezdotykową warto jest skorzystać ze wszystkich programów. Dlaczego? Programy na myjniach zostały opracowane w taki sposób, by zapewniać całkowite usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z pojazdu. Istotne jest nie tylko mycie zasadnicze, ale również dokładnie spłukanie wszystkich detergentów oraz resztek soli, kurzu, pyłów, błota itd. Warto wykonać również konserwację polimerem, a także nabłyszczanie z osuszaniem, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię, a także dokończyć cały proces mycia.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że z myjni bezdotykowej możemy skorzystać w każdym momencie, bez względu na dzień tygodnia czy godzinę. To dobra informacja dla osób zapracowanych, które wolny czas na tego rodzaju obowiązki mają dopiero w późnych godzinach wieczornych. Atrakcyjne są również ceny za mycie, które zależą od czasu mycia, ale i tak zwykle bywają znacznie korzystniejsze od innych rozwiązań w zakresie czyszczenia pojazdów.